O spoločnosti

Sme spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo v privátnej i firemnej sfére.

V našich centrách sa špecializujeme na jednotlivé oblasti poradenskej práce. Každé centrum zoskupuje tím odborníkov s potrebným vzdelaním a dĺžkou praxe na to, aby služby ním ponúkané, boli skutočne odborným výkonom špecialistu a špecializovaného tímu. Široké spektrum, ako aj kvalita know-how, nám umožňuje ponúkať množstvo terapeutických, poradenských, koučingových a vzdelávacích služieb. V našich centrách tak nájdete odbornú pomoc vo Vami vybranej oblasti.

Všetky nami uplatňované metódy sú uznávané svetovými a európskymi asociáciami z oblasti psychologického poradenstva a psychoterapie, sú výskumne overené a vyučované na akreditovaných inštitútoch u nás i v zahraničí. Členovia nášho tímu sú zároveň členmi národných, či medzinárodných inštitúcií, pod ktorých záštitou pracujú.

Náš tím je tvorený výhradne z profesionálnych facilitátorov, poradcov, terapeutov a koučov, na ktorých vzdelanie, odbornú a praktickú pripravenosť kladie spoločnosť Atalanga s.r.o. tie najvyššie nároky. Aby sme ciele v oblasti kvality poradenských služieb plnohodnotne naplnili, spolupracujeme s domácimi, ako i zahraničnými osobnosťami a inštitúciami. Naši klienti si tak môžu byť vždy istí profesionalitou a určitou jedinečnosťou nami ponúkaných služieb. Práve preto nás väčšina našich nových klientov kontaktuje na základe odporúčania klienta predošlého!

Pre deti: Pomoc, ktorú potrebujú rodičia a ich deti v období výchovy a procesu vzdelávania poskytuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Centrum rozvoja osobnosti dieťaťa. Súčasťou našich služieb je poskytovanie potrebnej dokumentácie pre školy v zmysle všeobecne platných právnych predpisov v oblasti školstva.

Väčšina služieb, ktoré poskytujeme našim detským klientom je ZDARMA!

Pre dospelých: Prinavraciame duševnú pohodu Vám i Vašim blízkym. Sebarozvoj, psychická regenerácia, liečba psychických ťažkostí, poprípade psychiatrických ochorení je zabezpečovaná Centrom psychickej regenerácie a osobnostného rastu.

Psychosomatické ochorenia, teda ochorenia bez zjavnej somatickej príčiny, u ktorých sa predpokladá psychický pôvod, je možné účinne liečiť v našom Centre psychosomatickej liečby.

Pre firmy: Pre jednotlivcov i pre firmy sme schopní zabezpečiť množstvo poradenských služieb využívaných v rámci pracovnej sféry. Výber zamestnancov, koučing, tréning a vzdelávanie, ale tiež mnoho ďalšieho pre rozvoj personálnych zdrojov a ľudského potenciálu je predmetom činnosti Centra firemnej podpory spoločnosti Atalanga s.r.o. .

Pre osoby v spore: Pomôžeme Vám vyhnúť sa súdu a prieťahmi s tým spojenými, na základe oprávnenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Mimosúdne riešenie sporov, s možnosťou exekučného titulu vzájomnej dohody, Vám prinesie rýchle a plne uspokojivé riešenie Vášho osobného, či firemného sporu. Spory týkajúce sa občianskeho, rodinného a obchodného práva možno uspokojivo a hlavne expresne riešiť práve v našom mediačnom centre TOPMEDIATOR.

Kontakt

ferdinand podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

konateľ

Vitajte na stránke Strediska psychologických služieb spoločnosti ATALANGA s.r.o. Sme spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo v privátnej i firemnej sfére. V našich centrách nájdete odbornú pomoc vo Vami vybranej oblasti.

osobných údajov

Kde nás nájdete

  • Zdravotné stredisko
  • Kamenná 22
  • PIEŠŤANY
  • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
  • Župné námestie 9
  • BRATISLAVA