Centrum mediácie

Profil

Zverte konfliktnú komunikáciu do rúk odborníka a my Vám pomôžeme získať zo sporov viac = rýchlejšie, lacnejšie, po Vašom!

Zabezpečujeme výkon mediácie prostredníctvom svojich mediátorov a poskytujeme vzdelanie v oblasti mediácie.

Kvalita našich služieb je základ. Topmediátor je značka, ktorá zaručuje kvalitu ponúkaných služieb v oblasti mediácie. Touto kvalitou si môžete byť istý v každej našej pobočke. Tím špecialistov, ktorých Topmediátor združuje v oblasti mediácie, sú zárukou špičkového tímového výkonu. Ten je základom podpory profesionálneho výkonu jednotlivca. Vami vybraný mediátor Vám bude k dispozícii spolu so všetkými službami, ktoré Topmediáor zabezpečuje.

Pestrosť poskytovaných služieb, ktoré v oblasti mediácie ponúkame, je skutočne rozsiahla. Naše služby poskytujeme tak právnickým, ako aj fyzickým osobám. Zabezpečujeme prípravu pre výkon povolania mediátor a tiež supervíziu práce praktikujúcich mediátorov, ktorým poskytujeme odborné poradenstvo. Toto rozsiahle know-how v oblasti mediácie, ktorého je naše centrum nositeľom, Vám ponúkame v top-kvalite.

Naši mediátori sú Vám k dispozícii v každom kraji Slovenska. Ich flexibilita a mobilita Vám umožní viesť proces mediácie v našich, pre tento účel upravených priestoroch, prípadne v mieste sídla Vašej firmy, alebo v jeho blízkosti. Prinesieme mediáciu až ku Vám, pokiaľ si to situácia bude vyžadovať.

Špecializovaný výkon je zabezpečovaný spoluprácou s externými odborníkmi a rozmanitou skúsenosťou našich mediátorov ?. Tí sa sústreďujú na nasledujúce oblasti, v ktorých dochádza k potrebe riešiť konflikty:

FIRMA: Vytvorili sme samostatnú sekciu, špecializujúcu sa na spory vo Vašom biznise… biznis je biznis. Spolu s centrom firemnej podpory sme pre Vás pripravili ojedinelé produkty, ktoré  pomôžu riešiť spory vo firemnom prostredí a predchádzať im.
Tu sa sústreďujeme tak na spory vnútropodnikové, týkajúcich sa prevažne konfliktov so zamestnancami finančnej i nefinančnej povahy a zároveň na spory medzipodnikové. Tie sú rôznej povahy a vyplývajú z neplnenia vzájomne uzavretých zmlúv a dohôd. Naši mediátori Vám pomôžu riešiť spory Vašej firmy diskrétne, promptne a výrazne finančne efektívne, s podporou možnosti zachovania dobrých vzťahov s protistranou.

OBČAN: Najrôznejšie spory, ktoré nemajú trestnoprávnu povahu, je možné riešiť v našom centre. Pokiaľ sa rozhodujete, že dáte prednosť kultivovanému a kooperatívnemu riešeniu sporu pred súdom, potom nás neváhajte kontaktovať. Riešenie Vašich sporov s ohľadom na emócie zúčastnených, ich vzájomné vzťahy a záujmy, ktoré sa snažia naplniť, je možné práve u nás.

V prípade , že potrebujete odborné informácie potrebné k tomu, aby ste si ozrejmili, či je prípad Vášho sporu vhodný pre mediáciu, prípadne sa potrebujete poradiť o využívaní služieb, ktoré Topmediátor ponúka, kontaktujte nás. Zodpovieme vám Vaše otázky a pokúsime sa byť nápomocní pri výbere správneho mediátora.

Súbory na stiahnutie

Ponuka centra

 • Výkon mediácie

  Zabezpečujeme úplný servis spojený so snahou riešiť Váš spor mimosúdnou cestou a pomáhame Vám tento spor vyriešiť v expresne krátkom čase.

  • Poskytneme Vám poradenstvo spojené s možnosťami riešenia Vášho sporu.
  • Vypracujeme potrebné dokumenty spojené s procesom mediácie.
  • Zabezpečíme výkon mediácie v zodpovedajúcej kvalite.
  • Poskytneme asistenčné služby spojené s adekvátnym plnením mediačnej dohody.
 • Právne otázky

  Poskytneme právne poradenstvo týkajúce sa možnosti využiť mediáciu, ako alternatívny a pritom legitímny spôsob riešenia Vášho sporu.

  Náš právnik Vás zodpovedne bude informovať o tom, či je možné Váš prípad riešiť formou mediácie a tiež o tom, čo k tomu budete potrebovať. Môžete získať informácie o využívaní mediačnej dohody a právnom pozadí mediácie, ako mimosúdneho riešenia sporov.

 • Mediačné doložky

  Vypracujeme dodatky k zmluvám (Mediačné doložky) a zabezpečíme výkon mediácie niektorým z našich mediátorov za zvýhodnených podmienok.

  Mediačná doložka môže byť doložkou ku každej Vašej zmluve, ktorú pri biznise uzavriete. Mediačná doložka zaväzuje zmluvné strany k tomu, aby sa v prípade sporu vyplývajúceho zo zmluvy, tento spor pokúsili riešiť práve mediáciou. Zvoľte si svojho mediátora, ktorý bude zárukou, že Vaše mediačné doložky budú mať zmysel. Viac o tom, ako využívať mediačné doložky vo Vašom podnikaní Vám v prípade záujmu povedia naši poradcovia.

 • VIP produkty

  Naši VIP klienti sú klientmi, ktorí majú nárok na zvýšenú podporu v oblasti riešenia firemných sporov mimosúdnou cestou.
  Pre takýchto klientov zabezpečujeme naše služby

  • v širšom rozsahu,
  • v prednostných termínoch,
  • pri nižších nákladoch,
  • s využitím bonusov.

  Deje sa tak na základe ich záujmu o naše služby.
  Začnite s tým aj Vy, prejavte počiatočný záujem a kontaktujte nás! Veríme, že Vás milo prekvapíme.

 • Občianske spory nefinančnej povahy

  V rámci mediácie dokážeme efektívne riešiť Vaše nemajetkové spory.
  V prípade, že máte rodinné, susedské, alebo iné občianske spory a je vo Vašom záujme tieto spory riešiť promptne a so zachovaním čo najlepších vzťahov, skúste uvažovať o mediácii, ako mimosúdnej ceste. Mediácia, ako alternatívny spôsob riešenia konfliktov, Vám dokáže poskytnúť diskrétnu a efektívnu pomoc pri riešení vzťahových konfliktov a v prípade konfliktu záujmov.

 • Občianske spory finančnej povahy

  Vo všetkých finančných sporoch, ktoré neboli trestnej povahy, Vám pomôžeme k Vašej spokojnosti riešiť konflikt expresným a pragmatickým spôsobom. Dávame Vám možnosť kreovať vlastnú dohodu.

  • Dedičstvá
  • Dlžoby
  • Majetkové spory
  • Náhrady škody
  • Deľba nehnuteľostí
  • ..iné finančné spory

  V oblasti finančných sporov Vám zabezpečíme nielen efektívnu pomoc potrebnú pre riešenie takéhoto konfliktu, ale taktiež Vám na požiadanie zabezpečíme náležitosti potrebné k nadobudnutiu exekučného titulu uzavretej dohody. V prípade neplnenia dohody sa poškodená strana môže obrátiť priamo na exekútora bez toho, aby tomu predchádzalo súdne konanie.

 • Mediácia rozvodu manželov

  • Vysporiadanie bezpodieľového spoluvlastníctva manželov.
  • Úprava styku s maloletým.
  • Úprava vyživovacej povinnosti.

  Mediácia je pomerne obľúbenou metódou pre riešenie sporov vznikajúcich v rozvodovom konaní. Vzhľadom na to, že sa jedná o spory emocionálnej povahy, je namieste využívanie takých metód riešenia konfliktu, ktoré berú ohľad i na emočnú stránku človeka. Postupy, pri ktorých je možné rozvážne diskutovať o veci a dospievať k riešeniu, napĺňajúc záujmy tak jednej ako i druhej strany. To všetko s ohľadom na stranu tretiu, ktorá sa v týchto sporoch často vyskytuje a tou sú spoločné deti sporiacich sa strán. Inteligentný, pokojný a dôstojný rozchod partnerov, podporený zmysluplnou dohodou prihliadajúcou k záujmom všetkých zúčastnených je benefitom, ktorý Vám ponúkame.

 • Právne otázky

  Náš právnik Vás zodpovedne informuje o tom, či je možné Váš prípad riešiť formou mediácie a tiež o tom, čo k tomu budete potrebovať. Môžete získať informácie o využívaní mediačnej dohody a právnom pozadí mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov.

  Poradenstvo vo využívaní mediácie v sociálnej sfére Vám zabezpečí náš sociálny pracovník, poprípade psychológ. Môžete sa spýtať na výhody mediácie a podmienky jej uplatnenia, pri riešení Vašich občianskych sporov, sporov vznikajúcich v štátnom sektore, prípadne sektore neziskovom.

 • Odborná príprava mediátora

  Zabezpečujeme akreditovanú prípravu na povolanie Mediátor.
  Know- how, ktoré zastupujeme, je využívané pri akreditovanej príprave mediátorov. Pokiaľ máte záujem stať sa mediátorom, môžete využiť služby nášho výcvikového centra. Vyše päťročné skúsenosti s výučbou nových mediátorov, pri ktorej náš lektor uviedol do praxe cez dvesto záujemcov o túto profesiu, sú zárukou komplexnej prípravy vyplývajúcej práve zo skúsenosti.

  Viac o nami pripravovaných výcvikoch na stránkach nášho centra pre odbornú prípravu mediátora nájdete tu.

 • Supervízia práce mediátora

  Ponúkame supervízne služby, ktoré je možné si objednať, a tak podporiť kvalitu vlastnej práce. Pokiaľ ste praktikujúci mediátor a chceli by ste skonzultovať charakter Vašej práce s niekým, kto by Vám pomohol uvidieť prekážky, ktoré si vo vlastnej práci sami kladiete, prípadne aké sú možnosti Vášho rozvoja, je možné využiť našu podporu. Takýmto spôsobom je možné výrazne podporiť výkon mediátorov pracujúcich vo Vašom mediačnom centre.

 • Osveta a propagácia v oblasti mediácie

  Topmediátor sa vo výraznej miere podieľa i na rozvoji zručností riešiť konflikty u detí a mladistvých.

  Pokiaľ máte záujem podporiť schopnosť ľudí vo Vašej škole, združení, či organizácii, zvládať a eliminovať vzájomné konflikty, objednajte si u nás niektorý z našich osvetových, alebo výcvikových programov. Poprípade nám napíšte Vaše požiadavky a my Vám pripravíme vzdelávací program presne podľa nich.

Kontakt

podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ

babsky

B.S.B.A. Andrej Bábsky

právnik, ekonóm

osobných údajov

Kde nás nájdete

 • Zdravotné stredisko
 • Kamenná 22
 • PIEŠŤANY
 • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
 • Župné námestie 9
 • BRATISLAVA