Centrum psychosomatiky

Profil

Prinášame Vám vskutku efektívnu prácu na poli psycho-somatickej terapie a tým je na telo zameraný prístup, využívajúci najmä metódy Biosyntézy.


Biosyntéza bola v roku 1998 v Bruseli uznaná Európskou psychoterapeutickou asociáciou (EAP) ako prvá vedecká metóda v oblasti somatickej psychoterapie. Ako najnovší prístup v tejto oblasti integruje poznatky západnej psychológie o psychosomatických blokoch a východného učenia o energetických dráhach. Jej zakladateľom je David Boadella, ktorý vychádzal z prác svojich predchodcov v oblasti telovej psychoterapie, ako boli Wilhelm Reich, Alexander Lowen, či Stenley Kelleman a ktorých diela vyšli v preklade už aj u nás.

Biosyntetický psychoterapeut vo svojej práci využíva  priamu, či nepriamu prácu s telom človeka (dotyk, masáž, pohyb, expresívne vyjadrenie..), za účelom liečby a harmonizácie osobnosti, ale taktiež za účelom sebaspoznávania a osobnostného rastu klienta. Jedná sa o veľmi rýchly a účinný spôsob práce, odstraňujúci dualitu vo vnímaní tela a mysle. Vedie našich klientov k využívaniu vlastného tela pre účely skvalitnenia duševného života a  zlepšenia vlastného výkonu.

Západná medicína rozpoznáva čoraz viac príčin telesných ochorení v duševnej oblasti. Biosyntéza, Biodynamika a Bioenergetika sú vedecky overené a klinicky certifikované metódy somatickej psychoterapie a práve nimi disponujú naši terapeuti. Pomôžu Vám pri vypátraní a odstránení príčin stojacich na pozadí telesných symptómov.

Ponuka centra

 • Liečba psychosomatických ochorení

  Tento druh terapeutickej intervencie je určený pre klientov trpiacich psychosomatickými problémami, teda zdravotnými ťažkosťami vyplývajúcimi z psychickej príčiny. Pre nich sú určené liečebné programy psychosomatických ochorení.

  • Kožných ochorení
  • Bolestí hlavy a migrény
  • Sexuálnych obtiaží
  • Kardiovaskulárnych ochorení
  • Zažívacích ťažkostí
  • Bolestí chrbta a šije
  • Syndrómu vyhorenia a chronickej únavy
  • Respiračných obtiaží a astmy
 • Podporná liečba onkologických ochorení

  V prípade, že čelíte ochoreniu akým je rakovina, prípadne iné vážne ochorenie, ponúkame Vám našu pomoc v procese liečby.

  Táto pomoc spočíva tak v podpore telesnej liečby v dôsledku vplyvu na fyziologické deje organizmu, ako aj v psychologickej pomoci. Nakoľko úspech liečby telesného ochorenia závisí neraz na postojoch, životnom štýle, či celkovej nálade chorého, podpora jeho psychického stavu naberá na dôležitosti. Takúto podporu neraz potrebuje pacient, ale aj jeho blízky.

 • Bioenergetické cvičenia

  Osoby inklinujúce k práci na vlastnom tele a na jeho celkovej pohode, ako aj na rozvoji jeho možností prejavu, si prídu na svoje počas bioenergetických a biosyntetických cvičení. Tieto metódy slúžia k sebaspoznávaniu, odhaľovaniu a uvoľneniu telesných blokov, a tak prispievajú k harmonizácii telesných dejov organizmu. Nejedná sa o výkonové, ale skôr o receptívne cvičenia, s dôrazom na vedomé prevedenie a vnímanie psychickej zmeny, ktorú telesná zmena spôsobuje. Jedná sa o svetovo uznávané psychoterapeutické metódy.

  Bioenergetické cvičenia sú tiež nápomocné pri liečbe somatických ťažkostí a  prispievajú k zmene životných postojov človeka.

 • Perinatálna starostlivosť

  Milé mamičky a „tehuľky“. Pre Vás sme pripravili vskutku ojedinelú službu v oblasti psychologickej starostlivosti o dieťa a jeho matku v období tehotenstva a pôrodu. Čoraz viac sa dostáva do povedomia ľudí dôležitosť harmonického života matky počas tehotenstva a my tento poznatok môžeme na základe svojej praxe iba potvrdiť. Psychické nadstavenie matky má zásadný vplyv na celkové zdravie plodu a novorodenca. Spôsob života matky sa taktiež podieľa na tvorbe jeho charakterových tendencii, teda spôsobe akým sa bude dieťa vo svete prejavovať. Samotné ženy neraz prechádzajú štádiom zmeny, zmeny ženy v matku, počas ktorého čelia výkyvom nálad a niekedy i stavom úzkosti a istej dezorientácie. Práve v tomto období je pre ženu dôležitá zvláštna starostlivosť, ktorú Vám dnes ponúkame aj my v našom centre. Tu nájdete bezpečný priestor pre budovanie vzťahu k samej sebe a k Vášmu potomkovi. To, čo sa Vám snažíme poskytnúť, je viac radosti a spoločných chvíľ pre Vás a Vaše dieťa v období, ktoré je vyhradené práve Vám.

Kontakt

ferdinand podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ

Vedieme ku koreňom veci, sprevádzame na cestách vlastným telom. Pomáhame spoznávať veci vo Vás ukryté a spájame Vaše telo a ducha.

osobných údajov

Kde nás nájdete

 • Zdravotné stredisko
 • Kamenná 22
 • PIEŠŤANY
 • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
 • Župné námestie 9
 • BRATISLAVA