Centrum rozvoja osobnosti dieťaťa

Profil

Zameriavame sa najmä na poradenstvo a terapiu výchovných ťažkostí, sociálno-patologických javov, podpornú terapiu v období životných kríz dieťaťa

a taktiež na poradenstvo v oblasti jeho zdravého osobnostného vývinu a fungovania v rámci rodiny a rovesníckeho kolektívu.

Špecialisti z oblasti práce s deťmi a oblasti rodinnej terapie sú Vám k dispozícii, aby zodpovedali otázky týkajúce sa psychickej pohody Vášho dieťaťa, Vášho vzájomného vzťahu a jeho fungovania v rámci systému rodiny a širších sociálnych väzieb. Pomoc nájdete i v mnohých ďalších situáciách a stavoch, v ktorých sa Vaše dieťa nachádza.

Pomáhame riešiť:

 • Úzkostlivosť a sociálne strachy.
 • Napätosť a podráždenosť.
 • Problémové správanie.
 • Neurotické prejavy dieťaťa.
 • Otázky osvojenia a pestúnstva.


Prinášame ojedinelé služby, poskytujúce psychologickú pomoc vo vyššie uvedených prípadoch a mnohých ďalších. Tie zabezpečuje tím špecialistov z oblasti detského vývinu, psychológie dieťaťa a rodiny. Ich znalosti sú využívané všade tam, kde ide o podporu osobnostného rozvoja dieťaťa.

Rozsiahle skúsenosti a odborné vedomosti, ktoré sme nadobudli, sú teraz k dispozícii pre dobro Vašich detí.

Ponuka centra

 • Výchovné poradenstvo

  Máte možnosť získať poradenské informácie ku každému  obdobiu, ktorým si Vaše dieťa a Vy spolu s ním prechádzate. Od narodenia po dospelosť prejde dieťa rôznymi štádiami vývinu, v ktorých objavuje svoje nové životné úlohy a učí sa kompetenciám potrebných k ich zvládnutiu. Takýmto kompetenciám sa dieťa učí v procese experimentovania vo sfére svojej rodiny. Jej členovia zväčša zaznamenajú istú, podľa ich slov, zvláštnu zmenu, ktorú nevedia jasne začleniť a adekvátne na ňu reagovať. Informácie, ktoré od nás získavajú, sú im neraz nápomocné v celkovej orientácii a vynaliezavosti, ako adekvátne na potomka reagovať spôsobom, ktorý podporuje jeho zdravé osobnostné vlastnosti a nevhodným prístupom nepoškodí prirodzenosť dieťaťa.

 • Terapia hrou

  Psychoterapeuti, vyškolení o metódach práce s dieťaťom, poskytujú terapie, vedené s prihliadnutím na vek klienta, zväčša hrovou formou. Tu dieťaťu poskytujú isté špecifické prostredie, v ktorom získava podporu, ktorá mu umožňuje harmonizovať jeho emočné prežívanie a korigovať správanie. V takejto terapii dieťa nenásilnou a jemu prirodzenou formou prechádza procesom emočného a osobnostného zretia, ktoré harmonizujúco pôsobí na kvalitu jeho života. Radosť, hravosť a bezstarostnosť sú emočnými stavmi, ktoré by sme našim deťom mali dopriať čo v najväčšej miere a to najmä v období, kedy na ne majú absolútny nárok. V prípade, že v ich emóciách dominuje strach, úzkosť a hnev, je nevyhnutné im podať pomocnú ruku.

 • Perinatálna starostlivosť

  Milé mamičky a „tehuľky“. Pre Vás sme pripravili vskutku ojedinelú službu v oblasti psychologickej starostlivosti o dieťa a jeho matku v období tehotenstva a pôrodu. Čoraz viac sa dostáva do povedomia ľudí dôležitosť harmonického života matky počas tehotenstva a my tento poznatok môžeme na základe svojej praxe iba potvrdiť. Psychické nadstavenie matky má zásadný vplyv na celkové zdravie plodu a novorodenca. Spôsob života matky sa taktiež podieľa na tvorbe jeho charakterových tendencii, teda spôsobe akým sa bude dieťa vo svete prejavovať. Samotné ženy neraz prechádzajú štádiom zmeny, zmeny ženy v matku, počas ktorého čelia výkyvom nálad a niekedy i stavom úzkosti a istej dezorientácie. Práve v tomto období je pre ženu dôležitá zvláštna starostlivosť, ktorú Vám dnes ponúkame aj my v našom centre. Tu nájdete bezpečný priestor pre budovanie vzťahu k samej sebe a k Vášmu potomkovi. To, čo sa Vám snažíme poskytnúť, je viac radosti a spoločných chvíľ pre Vás a Vaše dieťa v období, ktoré je vyhradené práve Vám.

Kontakt

podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ

osobných údajov

Kde nás nájdete

 • Zdravotné stredisko
 • Kamenná 22
 • PIEŠŤANY
 • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
 • Župné námestie 9
 • BRATISLAVA