Ferdinand Podoba

psychológ, psychoterapeut

Viac ako 25 rokov štúdia psychológie.
Viac ako 20 rokov psychoterapeutickej praxe. Viac ako 15 rokov špecialista v liečbe psychosomatických ochorení. Viac ako 10 rokov pôsobenia vo vzdelávaní a supervízii profi psychoterapeutov. Odjakživa so snahou pristupovať k ľuďom ako k “ľuďom”.

Prinesie Vám to ovocie!

Individuálna terapia

Individuálna terapia pre deti a dospelých. Špecializujeme sa na zložité prípady vyžadujúce strednedobú a dlhodobú terapiu. Využívame klientom centrovaný prístup a na telo zameranú psychoterapiu. Všetky naše metódy sú uznávané medzinárodnými psychoterapeutickými asociáciami. Ide nám hlavne o to, aby okrem diskrétnosti bola zachovaná maximálna miera komfortu našich klientov.

Párová terapia

Pokiaľ ste naozaj s partnerom motivovaní takýmto spôsobom pomôcť Vášmu vzťahu, potom je dobré vedieť i to, že sa jedná o pomerne časovo, energeticky aj finančne náročnejší proces. Náš prístup k tomu, akým spôsobom pracujeme s párom je naozaj veľmi unikátny a istým spôsobom vhodný iba pre tých, ktorí majú vyššie zmienenú motiváciu na požadovanej úrovni. Ak ju máte, potom my dokážeme Váš čas a peniaze šetriť a Vašu energiu využívať vo Váš prospech.

Úzkosť a panika

Pocity úzkosti a panické ataky patria dnes k najrozšírenejším psychickým problémom človeka modernej doby a teda k najčastejším problémom našich klientov. Keďže sa jedná o problémy vyvolané psychogénnymi faktormi, medikamentózna liečba je schopná potláčať symptómy, avšak riešenie podstaty veci je záležitosť psychoterapie. Ak ste ochotný venovať sa sebe samému, prehodnotiť životné postoje a investovať do vlastného duševného zdravia patričný čas, potom je to dobrý základ pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Tetánia

Je potrebné si uvedomiť, že sa nejedná o pocit vyčerpanosti, ktorý je možné proste “dospať”. S liečbou tetánie máme bohaté skúsenosti a nielen veľmi dobré, ale aj pomerne rýchle výsledky. Už niekoľko rokov ponúkame našim klientom efektívny program liečby kombinujúci metódy klasickej a na telo zameranej psychoterapie s vynikajúcim efektom. Pocity malátnosti a celkovej vyčerpanosti sa
môžu stať minulosťou a Vy sa budete cítiť znova v plnej kondícii.

Depresia

Depresia je o to ľahšie riešiteľná psychoterapeutickými metódami nevyžadujúcimi medikamentóznu liečbu, o čo skôr sa takýmto spôsobom podchytí. Ani užívanie psychofarmák nemusí byť dlhodobé, ak sa rozhodnete pre pomoc, ktorú Vám ponúka psychoterapia. Depresia má vždy svoje príčiny a tie je možné s našou pomocou nielen objaviť, ale aj nájsť spôsob ich odstránenia.

Trauma

Trauma výrazným až devastačným spôsobom narušuje celkovú pohodu človeka. Dobrou správou však je, že vieme ako Vám túto pohodu znova prinavrátiť. V našom prístupe kladieme dôraz na obnovu
základnej a prirodzenej odozvy autonómneho nervového systému a taktiež na spracovanie traumatického zážitku na úrovni centrálnej nervovej sústavy. I keď predošlé riadky znejú viac technicky, našim základným prístupom je prístup orientovaný na zmysel a existenciálny rozmer človeka.

Sexualita

Sedenia vhodné nielen pre tých, ktorí riešia výhradne otázky sexuality, ale aj pre tých, ktorí plánujú dieťa a privítali by Psychoterapeutickú pomoc v snahe ho počať. Áno, aj problémy s počatím môžu byť a často aj sú zapríčinené psychologickými faktormi. To je zväčša dobrá správa, pretože v takom prípade je to naozaj len a len na Vás. Náš terapeutický program Vás vo Vašej snahe dokáže výrazne podporiť.

Bolesti brucha a intolerancie

Terapiou zameranou na tieto obtiaže sme spolu s našimi klientmi prešli za tie roky už naozaj veľakrát. Skutočne účinný proces je pomerne dlhý. Pokiaľ však tkanivo nie je natoľko poškodené, aby nemohlo prísť k plnému obnoveniu jeho funkčnosti, je možné úplné vyliečenie. Využívame okrem klasickej verbálnej terapie, aj metódy priamej psychoterapeutickej práce s telom klienta. Našim klientom prinášame pomernę rýchlu prvotnú úľavu a výraznú podporou harmonizačných procesov na somatickej úrovni metódami somatickej psychoterapie.

Chill-i

Ideálne pre vyčerpaných a vyhoretých! Ale aj pre tých, ktorým na sebe záleží! A v neposlednej rade pre vrcholových športovcov, manažérov a ľudí ktorých povinnosťou je zvládať veľké množstvo stresu. Práve Vám ponúkame rokmi vyvíjanú zmes veľmi účinných metód pre obnovenie energetického potenciálu tela a vyladenie spôsobu myslenia. Vhodné ako regeneračná kúra.